Hi~欢迎来到即转网!公司股权转让,壳公司转让网,闲置公司转让平台,资质转让,公司收购网! 登录/注册 手机版 网站地图
您当前所在的位置: 即转网 > 买公司
没找到想要的 ?
【编号:73556797】北京**市政管理有限公司
成立时间:2021-04-16    注册资本:1000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73722355】北京**工程建设集团有限公司
成立时间:2020-10-14    注册资本:1000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73762900】**控股集团有限公司.
成立时间:2021-07-21    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73860552】**控股集团有限公司.
成立时间:2021-05-21    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73493364】**科技(北京)有限公司.
成立时间:2021-05-19    注册资本:1000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73366167】**农业有限公司.
成立时间:2021-09-13    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73988237】**控股集团有限公司
成立时间:2021-06-29    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73695619】**控股集团有限公司.
成立时间:2021-05-13    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73887172】**控股集团有限公司.
成立时间:2021-04-23    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-17
【编号:73178491】**有限公司
成立时间:2022-01-11    注册资本:10000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-14
【编号:73689884】**有限公司
成立时间:2022-01-11    注册资本:10000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-14
【编号:73739325】**有限公司
成立时间:2022-01-12    注册资本:10000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-13
【编号:73788716】**有限公司
成立时间:2022-01-12    注册资本:10000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-13
【编号:73348275】**有限公司
成立时间:2021-09-24    注册资本:10000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-10
【编号:73237184】**新能源有限公司
成立时间:2021-11-02    注册资本:5000万人民币    实缴资本:0万 人民币    纳税类型:税务未开业
面议
2022 01-10